Annons

Det ska bli enklare att bygga nya vägar

Sverige behöver fler nya vägar och järnvägar, men tiden från tanke till invigning är ofta onödigt lång. Planprocessen ska därför förenklas och lättnader göras när det gäller bygglovskrav och miljöprövningar. Det skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Publicerad

Effektiva transporter och pålitliga resor är en förutsättning för människors vardags- och arbetsliv liksom för att företag kan verka och växa. Sverige behöver infrastruktur för såväl nationella som internationella förbindelser.

Vi måste bättre kunna förena långsiktighet med flexibilitet, genom att dels få ut mer infrastruktur för pengarna, dels förenkla och förkorta själva planprocesserna.Många upplever frustration över den tid det tar från tanke till invigning av nya vägar eller järnvägar.

Annons
Annons
Annons