Annons

Jayne Svenungsson:Det sekulära Europa vilar på andlig grund

Påven Benedictus XVI skrev när han ännu var kardinal Ratzinger att Europas framtid ligger i ett återvändande till kristna rötter. Men det existerar å andra sidan ingen entydig förståelse av begrepp som ”Europa”, ”sekularisering” och ”kristendom”.

Under strecket
Publicerad

År 1799 författade den tyske skriftställaren Novalis en essä under rubriken ”Die Christenheit oder Europa”. Essän genomsyras av en visionär anda och tecknar en bild av ett förnyat Europa uppburet av en katolsk – allmännelig – kristen kyrka. Novalis, som under sitt korta levnadslopp skulle bli en av den tyska romantikens förgrundsgestalter, var själv av protestantisk börd. Likt många andra inom den tidigromantiska strömningen ägde han dock en stark vurm för katolicismen och dess rötter i den medeltida kristna enhetskulturen.

I texten går Novalis hårt åt reformationen och dess följder – en splittrad kyrka och ett söndrat Europa där landsfurstarna använder religionen för egen vinning. Även Luther får sin beskärda del av kritiken och beskylls för att helt ha missförstått kristendomens anda med sin princip om Skriften allena. I stället för en dynamisk uppenbarelsereligion får vi en statisk litteralism. Med protestantismen, lyder Novalis slutomdöme, torkas det heliga ut och det världsliga får överhanden.

Annons
Annons
Annons