Annons

Det saknas medel för reella satsningar på personalen

Löneläget gör att många officerare funderar på att sluta i Försvarsmakten.
Löneläget gör att många officerare funderar på att sluta i Försvarsmakten.

Lars Fresker, om att Officersförbundet oroas över att Försvarsberedningen inte har svar på frågan om försvarets personalförsörjning.

Under strecket
Publicerad

Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att rusta vårt försvar, det militära som det civila. Officersförbundet delar i stort sett de slutsatser beredningen drar avseende det säkerhetspolitiska läget och försvarsmaktens nuvarande förmåga. 

Officersförbundet uppfattar att försvarsberedningen i mångt och mycket har följt Försvarsmaktens förslag i perspektivstudien och vi har ingen bättre analys av behoven än den Försvarsmakten har gjort. Mycket positivt är att beredningen slår fast att försvarets organisation ska utformas utifrån dess faktiska uppgift – att försvara landet vid väpnat angrepp. 

Annons
Annons
Annons