”Det räcker inte att bara satsa på polisen”

I januariavtalet har partierna enats om nya satsningar på polisen. Men ingenting sägs om det stora behov av ökade resurser som hela rättsväsendet behöver. En mer effektiv polisorganisation sätter ytterligare press på de övriga delarna i rättskedjan, skriver fackliga företrädare.

Under strecket
Publicerad
Foto: Lars Pehrson, Jessica Gow/TT
Annons

De senaste åren har stora satsningar gjorts på polisen i syfte att öka myndighetens effektivitet och förmåga att möta en mer komplex brottslighet. Fortsatta satsningar är nödvändiga. Men en mer effektiv polisorganisation innebär att fler ärenden behöver hanteras av andra delar av rättsväsendet. 
Att enbart satsa på polisen och hantera akuta och aktuella frågor, som exempelvis resursbrist inom gränspolisen, samtidigt som andra delar av rättsväsendet lämnas utan tillräckliga resurser är inte hållbart.

Under 2017 handlades drygt 1,5 miljoner brott. Nästan hälften av dem utreddes aldrig. För att utreda och hantera brott måste alla myndigheter i rättskedjan samspela. När ett brott kommer till polisens kännedom behövs åklagare som leder förundersökningar, beslutar om tvångsmedel och när så krävs väcker åtal. Det behövs självständiga och oberoende domstolar som tar ställning i skuldfrågan och handlägger mål och ärenden på ett sätt som säkerställer den enskildes rättstrygghet. Det behövs en kriminalvård som följer upp den som döms till vård eller fängelse – med syfte att minska risken för återfall.

Annons
Annons
Annons