Annons

De Nio - litterär kalender 2019Det personliga tilltalet lyfter förrädiska essän

Poeten Gunnar D. Hansson, årets mottagare av De Nios stora pris. Till höger: omslaget, formgivet av konstnären Kerro Holmberg och formgivaren Elsa Wohlfahrt. Årets litterära kalender i utgivning av samfundet De Nio (Norstedts förlag) innehåller texter av bland andra  Aase Berg, Bengt af Klintberg, Lotta Lotass, Anette Masui, Jila Mossaed, Eva Runefelt, Niklas Rådström, Steve Sem-Sandberg, Fredrik Sjöberg, Jenny Tunedal, Anna Williams och Emi-Simone Zawall.
Poeten Gunnar D. Hansson, årets mottagare av De Nios stora pris. Till höger: omslaget, formgivet av konstnären Kerro Holmberg och formgivaren Elsa Wohlfahrt. Årets litterära kalender i utgivning av samfundet De Nio (Norstedts förlag) innehåller texter av bland andra Aase Berg, Bengt af Klintberg, Lotta Lotass, Anette Masui, Jila Mossaed, Eva Runefelt, Niklas Rådström, Steve Sem-Sandberg, Fredrik Sjöberg, Jenny Tunedal, Anna Williams och Emi-Simone Zawall. Foto: Patrik Olsson, Norsteds förlag

Innehållet spretar rätt ordentligt i årets upplaga av De Nios litterära kalender. Men Yukiko Duke finner ändå flera fristående och intressanta texter att glädjas åt, alla med den gemensamma nämnaren att de har ett personligt tilltal. Därtill Ulrika Knutsons livfulla samtal med årets mottagare av De Nios stora pris, poeten Gunnar D Hansson.

Under strecket
Publicerad

Varje gång jag får Samfundet De Nios läsvärda essäsamling Litterär kalender i min hand, känner jag samma tveksamhet inför titeln. Litterär kalender? Sänder det inte fel signaler till alla potentiella läsare? Jag förstår att namnet är en blinkning till Svea och Nornan, de litterära kalendrar som framgångsrikt började ges ut vid mitten av 1800-talet, men lite missvisande är det väl ändå?

1800-talets kalendrar var försök från bokförlagens sida att föra ut litteratur i en ny form. De bestod av en komprimerad kalenderdel med en minialmanack, uppräkning av kungahusets medlemmar, posttaxan till olika städer i Sverige, en lathund med årets stora marknader med mera. På denna praktiska faktadel följde sedan en litterär del, bestående av reseskildringar, levnadsteckningar, dikter och essäer i vitt skilda ämnen. I Svea folkkalender och Nornan skrev de flesta av dåtidens litterära storheter: Gustaf Fröding, August Strindberg, Selma Lagerlöf och Ellen Key med flera. De litterära kalendrarna hade också en viktig introducerande funktion, många stora sekelskiftesförfattare debuterade i dem. I början av 1900-talet var dock kalendrarnas storhetstid förbi: Nornan lades ner 1906, Svea året efter.

Annons
Annons
Annons