Annons

Det muslimska Spanien en förlorande civilisation

Iberiska halvön och Kalifatet Córdoba 843 e.Kr. och 1150 e.Kr.
Iberiska halvön och Kalifatet Córdoba 843 e.Kr. och 1150 e.Kr. Foto: Wikimedia

Det muslimska Spanien blev en förlorande civilisation, ändå beskrivs det ofta som en blomstrande tid i landets historia. Varför var morerna så framstående?

Under strecket
Publicerad

Utsmyckad fasad på den moriska moskén, Mezquita, i Córdoba.

Foto: TTBild 1 av 1

Fråga: Man möts ofta av påståendet att Spaniens muslimska period på medeltiden var en blomstringstid för landet, att muslimerna förde med sig ny teknik och en civilisation som var ljusår från vad goter, sveber, romare, iberer, basker och andra gamla härskare på Pyreneiska halvön förmått frambringa. Hur mycket av detta är sant? Faktum är ju att muslimerna kastades ut från Spanien av de kristna, att de blev historiska förlorare?

Dick Harrison: Visst, i det långa loppet var det muslimska Spanien en förlorande civilisation. Efter 1492 var det historia. Orsaken är välkänd: de kristna kungarna skaffade sig efter hundratals år av krig en militär och demografisk övermakt, och steg för steg drev de fienderna söderut. Men det finns absolut inga skäl att ifrågasätta den blomstring som det ”moriska” Spanien hade upplevt under seklerna dessförinnan. Både ekonomiskt och kulturellt var epoken en blomstringstid för Pyreneiska halvön.

Annons
Annons
Annons