X
Annons
X

Det moderna Sverige en del av det förflutna

Sverige befinner sig sedan en tid i en period av historisk omprövning. Det har medfört inte bara en omvärdering av det förflutna, utan också en förändring av vilket förflutet det är vi förhåller oss till. Det moderna Sverige och industrisamhället har förvandlats till en del av kulturarvet.

Under en stor del av efterkrigstiden var Fattigsverige en viktig motbild till den framväxande välfärdsstaten. Det gamla, fattiga och odemokratiska bondesamhället ställdes mot det nya, demokratiska industrisamhället. Historiemedvetandet präglades av framstegstro och det fanns en utbredd stolthet över det svenska samhällets modernitet: den ekonomiska utvecklingen, det utbyggda socialförsäkringssystemet, den välfungerande demokratin, den fredliga och solidariska utrikespolitiken, det upplysta, sakliga och fördomsfria sinnelaget. Det var åtminstone hur man såg på sig själv.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X