Annons

Det moderna Sverige en del av det förflutna

I vår vilja att definiera utveckling överskattar vi förändringar och delar in samtiden i epoker. På så vis har det moderna Sverige och industrisamhället förpassats till det förflutna, och i takt med att tillväxt blivit vår tids ledord glömmer vi att problem från förr ännu kvarstår.

Under strecket
Publicerad

Sverige befinner sig sedan en tid i en period av historisk omprövning. Det har medfört inte bara en omvärdering av det förflutna, utan också en förändring av vilket förflutet det är vi förhåller oss till. Det moderna Sverige och industrisamhället har förvandlats till en del av kulturarvet.

Under en stor del av efterkrigstiden var Fattigsverige en viktig motbild till den framväxande välfärdsstaten. Det gamla, fattiga och odemokratiska bondesamhället ställdes mot det nya, demokratiska industrisamhället. Historiemedvetandet präglades av framstegstro och det fanns en utbredd stolthet över det svenska samhällets modernitet: den ekonomiska utvecklingen, det utbyggda socialförsäkringssystemet, den välfungerande demokratin, den fredliga och solidariska utrikespolitiken, det upplysta, sakliga och fördomsfria sinnelaget. Det var åtminstone hur man såg på sig själv.

Annons
Annons
Annons