Annons

Jan Holmberg:Det moderna kriget som filminspelning

Är kulturen framför allt ett militärt träningsläger som förbereder oss på nästa krig medan vi blir underhållna? Det hävdar i varje fall kulturteoretikern Paul Virilio i sin bok om hur krigets och de moderna mediernas teknologier går in i varandra.

Publicerad

Tsunamin, Gudrun, Katrina ... Det är kanske inte så att naturkatastroferna ökar, även om det känns så. Men som Paul Virilio nyligen (dock strax före alla de nyssnämnda händelserna) har sagt: Ett samhälle som så systematiskt privilegierar samtiden och samtidighet – real time – på bekostnad av såväl det förflutna som framtiden, privilegierar också olyckan.

Om järnvägen är den emblematiska teknologin för modernitetens krympande värld, så är dess tragiska konsekvens – tågolyckan – lika emblematisk för riskerna med denna nya tillvaro. Nog hade man förr ramlat av hästar och hamnat under vagnar, men olyckans omfattning ökade som en logisk följd av högre hastighet och ett större antal passagerare. En sådan bild, av ett fullastat höghastighetståg på väg mot en solkurva, kunde vara Virilios beskrivning av vår nuvarande situation.

Annons
Annons
Annons
Annons