X
Annons
X
Analys

Nils-Olof Ollevik: Det mest graverande är hemlighållandet

Lars Westerberg får skulden för att ha förhandlat fram ett avgångsvederlag på 12 miljoner till Lars G Josefsson trots att denne officiellt sade upp sig själv. Statens direktiv när det gäller sådana saker är, som den ansvarige ministern Peter Norman understryker, glasklara och därmed är engångsutbetalningen av 12 miljoner till Josefsson "fullkomligt oacceptabel".

Finansdepartementet har, enligt Peter Norman, varit i kontakt med Lars G Josefsson, som förklarat sig villig att betala tillbaka de sex miljoner han redan fått.

Man skulle kunna tycka att saken därmed är klar; Lars Westerberg har klantat sig och betalat ut 12 miljoner till en som inte skulle ha pengarna. Han har möjligen följt en praxis som råder i toppen av det privata näringslivet där man får bonus och gratifikationer oavsett hur man sköter sig. Lars Westerberg tar följdriktigt också konsekvenserna av sitt misstag och avgår och den som fått de orättmätiga pengarna betalar tillbaka dem.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X