Annons
X
Annons
X

Tove Lifvendahl: Det mest anständiga

Foto: TOMAS ONEBORG

Jo, de förser oss löpande med nya samtalsämnen, det måste man ändå ge dem. Regeringen Löfven betraktas snart sagt från alla håll med tilltagande klentrogenhet, även av de mest rutinerade och garvade. Alla dikeskörningar och turer blir sammantaget bara för mycket.

Den som vill få sin bild bekräftad av att politiker inte går att lita på, ges en överdos av bevisföring just nu. Det i skrivande stund senaste exemplet är statsminister Stefan Löfvens inställning till den rödgröna budgeten när den föll den 3 december: ”Det är ett starkt alternativ. Vi har tagit fram det tillsammans, och vi går gärna till val på det igen”. Men en vecka senare, den 11 december, hade han svängt 180 grader: ”Budgeten är överspelad”.

**Men det som **allt mer tar formen av en parodi lockar inte till skratt, utan snarare förstämning. Det kan vara farligt om den får fäste, känslan att de som har anförtrotts ansvar för landet inte är mogna att handha det. Konsekvenserna när tilltron till de folkvalda brister, är att tilliten som bygger demokratin, riskerar eroderas.

Annons
X

De frågor som många ställer sig nu är ärligt nyfikna: Varför agerar Löfven så här? Vem ger honom alla dåliga råd? Förstår han inte vad han gör? Den mest trovärdiga tesen är nog att han faktiskt inte riktigt gör det. Att han gravt missbedömt hur politikens sfär fungerar. De kunskaper och erfarenheter han har är säkerligen gedigna i sitt slag, men inte särskilt användbara i det uppdrag han nu bär.

I missnöjd ton har han låtit förstå att han generöst men förgäves har sträckt ut händer – ”det finns ingen på andra sidan bordet”. Kommentaren till det är att partsförhandlingar på arbetsmarknaden inte är det samma som politiska diton. Det finns inga skyldigheter för någon att sitta ner på andra sidan bordet i politiken, såsom den svenska modellen statuerar att arbetsgivare och fack måste göra. I avtalsrörelser vet man att man förr eller senare kommer överens. Så icke i politiken. Det kan Löfven vara vred över, men är ett faktum han inte kan göra så mycket åt, annat än att lära sig spelreglerna.

**I Aktuelltsändningen den **11 december berättade politiska kommentatorn Margit Silberstein att hon talat med en av Löfvens nära medarbetare som sagt att ”allting, precis allt i budgeten, är förhandlingsbart”. Det innebär att MP och V nu säljs ut. ”Inte till salu”- Vänsterpartiet tycks nu återigen stå utan intresserade köpare. Hur samarbetsklimatet mellan S och MP blir kan man bara ana, i en regering med formella maktbefogenheter, men med en av Alliansen dikterad budget. En regeringskonstellation som Löfven dessutom nu har markerat inte kommer att prioriteras att hålla samman efter ett extra val.

Men om* precis allt i budgeten är förhandlingsbart*, varför måste Stefan Löfven då nödvändigtvis släpa Sverige genom ett osäkert och kostsamt extra val? Det förefaller helt onödigt. Dessutom; även efter ett extra val ska en obligatorisk statsministeromröstning äga rum. Det borde vara otänkbart och oförsvarbart att Alliansen än en gång skulle lägga ner sin röst inför en S/MP-regering utan riksdagsmajoritet. Risken är uppenbar att vi den 23 mars sitter i snarlikt läge som vi nu befinner oss i, och efter flera månader ändå landar i samma slutsats: Alliansen och S måste hitta ett sätt att samarbeta.

**Det mest anständiga **vore i detta läge om Stefan Löfven begärde entledigande, och bad talmannen sondera underlaget för en ny regering. Det skulle möjligen kunna innebära ett tillräckligt rent, eller om man så vill, dukat bord, för att de tilltänkta gästerna skulle vilja slå sig ner. Och det skulle, till skillnad från det som nu sker, lända honom till heder.

In Sweden we have a system, hörs svensken förnumstigt förkunna i internationella sammanhang. Det kanske inte längre går att säga med trovärdighet. Just nu har vi en polsk riksdag på Helgeandsholmen, och det finns inget som antyder att kaoset inte kommer att fortsätta. Att skriva nyårsrevyer i år kan inte vara särskilt ansträngande.
 

Annons
Annons
X
Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X