Annons

Det måste bli slut på glädjebetygen

Betygen sätts tidigare sedan nya skollagen trädde i kraft i år.
Betygen sätts tidigare sedan nya skollagen trädde i kraft i år. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX
Under strecket
Publicerad

I ljuset av Skolinspektionens pågående omrättning av nationella prov har stora skillnader mellan Skolinspektionens och lärares rättning av prov uppenbarats.

Resultatet av den pågående granskningen illustrerar vad som sedan tidigare varit känt, det vill säga den svenska skolans problem med betygsinflation och medföljande rättsosäkerhet. Ovannämnda problem är en konsekvens av otydliga kunskaps- mål som skapar alltför stort tolkningsutrymme för lärare, samt betygskonkurrens mellan skolor för att locka till sig elever.

Annons
Annons
Annons