”Det måste bli lättare att få resning i Sverige”

En felaktigt dömd person har i dag mycket svårt att få sin sak prövad. Det är dags att ­utreda inrättandet av ett fristående resningsinstitut, skriver Caroline Szyber (KD).

Under strecket
Publicerad

I flera av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning, har resningen berott på hårt arbete från både journalister och advokater. Kaj Linna är ett sådant exempel, skriver Caroline Szyber (KD).

Foto: Suvad Mrkonjic/TT
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Caroline Szyber (KD)

Foto: Riksdagen
Annons

I flera uppmärksammade fall har personer som dömts för allvarliga brott blivit frikända efter omprövning – men upprättelsen har inte varit resultat av självsanering. De sällsynta upprättelserna har i stället berott på journalisters, juristers, prästers, polisers och vanliga medborgares mångåriga ideella arbete. 

Det är grundläggande att det finns ett förtroende för rättsväsendet. Vi ska kunna lita på att alla nödvändiga ansträngningar görs för att förebygga och bekämpa brott, men också att brotten prövas i domstol. För att ­behålla och stärka förtroendet för rättsväsendet måste alla delar i rättskedjan fungera.

Annons
Annons
Annons