”Det måste bli lättare att få resning i Sverige”

En felaktigt dömd person har i dag mycket svårt att få sin sak prövad. Det är dags att ­utreda inrättandet av ett fristående resningsinstitut, skriver Caroline Szyber (KD).

Under strecket
Publicerad
 I flera av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning, har resningen berott på hårt arbete från både journalister och advokater. Kaj Linna är ett sådant exempel, skriver Caroline Szyber (KD).

I flera av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning, har resningen berott på hårt arbete från både journalister och advokater. Kaj Linna är ett sådant exempel, skriver Caroline Szyber (KD).

Foto: Suvad Mrkonjic/TT
Izabelle Nordfjell/TT
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Caroline Szyber (KD)

Caroline Szyber (KD)

Foto: Riksdagen
Annons

I flera uppmärksammade fall har personer som dömts för allvarliga brott blivit frikända efter omprövning – men upprättelsen har inte varit resultat av självsanering. De sällsynta upprättelserna har i stället berott på journalisters, juristers, prästers, polisers och vanliga medborgares mångåriga ideella arbete. 

Annons
Annons
Annons