Annons

Det krävs smartare satsningar på kunskap

En politik som långsiktigt bidrar till ekonomisk förnyelse och utveckling är svår, mycket svårare än kunskapssatsningar. Men för att klara framtidens välfärd krävs ett större fokus på just förnyelse, skriver Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor vid KTH som är kritisk till kortsiktighet i politiken.

Publicerad

Arbetslöshet, lågkonjunktur och lägre tillväxt hotar runt hörnet på många håll i Europa. Ett närmast bedrägligt beteende bland främst en handfull perifera EMU-länder, tillsammans med ansvarslösa och hänsynslösa aktörer på finansmarknaderna, brukar anges som förklaring till den uppkomna situationen. Förklaringen har ett visst berättigande, men missar den grundläggande orsaken: En förenklad och feltänkt tillväxtmodell som fjärmat sig från själva kärnan i vad som driver ekonomisk tillväxt. Därmed blir också den ekonomiska politiken felaktigt utformad, en ekonomisk politik som fått ett allt större utrymme sedan 1990-talets början.

Enligt den dominerande nationalekonomiska tillväxtmodellen är kunskapssatsningar motorn i ekonomisk tillväxt och på sikt förutsättningen för ett stigande välstånd. Det är bakgrunden till olika politiska satsningar som till exempel det tidigare svenska ”kunskapslyftet” eller EU:s ambition att 3 procent av EU-ländernas samlade BNP ska satsas på forskning och utveckling. Men det strategiskt viktiga är hur denna kunskap kan omvandlas i dels nya varor och tjänster, dels nya och växande företag. Det är själva kärnan i tillväxtprocessen. Utan en väl avvägd näringspolitik som uppmuntrar innovativa satsningar riskerar kunskapssatsningar att bli sterila.

Annons
Annons
Annons