Annons
X
Annons
X

Det krävs saklighet i narkotikadebatten

Spice
Spice Foto: WIKIPEDIA

REPLIK | MISSBRUK

Cannabis är, den svenska officiella linjen till trots, ett av få kända rusmedel som inte går att överdosera.
Fredrik von Kieseritzky

Beroendeforskaren Fred Nyberg anser att legaliseringsvågen av cannabis i världen ”banar väg för spice” (SvD Brännpunkt 3/11). Resonemanget haltar högst betänkligt.

I Sverige är straffpåföljder på narkotikabrott mycket höga, även i jämförelse med de grövsta våldsbrotten, mord inkluderat. Grundavsikten med den hårda svenska linjen får förmodas vara god; samhället och dess medborgare ska med juridiska och politiska medel skyddas från de faror som associeras med bruk av andra rusmedel än alkohol, kaffe och tobak.

Annons
X

Med facit i hand är dock utfallet av den under decennier förda linjen förödande, såväl på samhälls- som individnivå. Sverige utmärker sig idag, föga smickrande, som ett land med exceptionellt hög dödlighet hos narkotikabrukare, i synnerhet bland ungdomar. Det är alarmerande. För att rädda anseende, hälsa och liv framöver är det därför av största vikt att samhället agerar snabbt, rationellt och prestigelöst. Att med näbbar och klor slåss för att vidmakthålla den svenska linjen är kontraproduktivt och cyniskt.

De flesta sakförhållanden professor Fred Nyberg framhåller om nya droger är korrekta. Viktigast av allt är att vi i år sett ett skrämmande stort antal ungdomar som med livet som insats använt nya outforskade preparat, som ännu inte är narkotikaklassade. Om detta är vi helt överens.

Dock, när Nyberg påstår att ”legaliseringsvågen banar väg för spice” begår han ett klassiskt logiskt felslut, och hans resonemang faller därmed platt. Om antagandet vore korrekt skulle vi i de mest narkotikaliberala samhällena se ett ansenligt intresse för och bruk av nya och ännu icke-klassade droger. I själva verket råder ett direkt motsatsförhållande till Nybergs anförande. I den amerikanska delstaten Colorado, som legaliserat både medicinskt och rekreationellt bruk av cannabis, finns ingen efterfrågan på spice. I restriktiva Sverige är efterfrågan mycket stor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Förklaringen till att **spice och andra ännu icke-narkotikaklassade rusmedel fått sådant genomlag i Sverige under de senaste åren är långt mycket enklare: Intaget av dessa nya preparat inte brottsligt. Jag tycks dela denna förklaringsmodell med Magnus Callmyr (SvD Brännpunkt 6/11).

  I Sverige är påföljderna så kännbara att i valet mellan begå ett brott, alltså att bruka cannabis, eller att hålla sig inom lagens råmärken, det vill säga bruka nya droger, så väljer kusligt många ungdomar det senare. Detta trots att användningen av spice bevisligen är förenat med livsfara, vilket cannabis inte är.

  Ur mitt perspektiv som läkemedelsforskare är dagens situation absurd och skoningslös. Cannabis är, den svenska officiella linjen till trots, ett av få kända rusmedel som inte går att överdosera, och är i jämförelse med många av våra vanligaste läkemedel oerhört säkert att använda. Om vi som företrädare för etablissemanget inte är ärliga med detta förlorar vi all trovärdighet i debatten. Jag är dessvärre rädd att skadan sedan länge är skedd. Dagens ungdom har, med rätta, ett utomordentligt svagt förtroende för den droginformation som det officiella Sverige tillhandahåller.

  Människors inneboende längtan efter förändrade medvetandetillstånd trotsar alla lagar och förordningar, i alla samhällen, i alla tider. I Sverige är kriget mot narkotikan förlorat. Det är hög tid att svälja stoltheten och erkänna förlusten. Det vore fullkomligt förödande att slåss till sista blodsdroppen.

  Saklig information till allmänheten baserad på evidens och beprövad erfarenhet räddar liv. Avkriminalisering av narkotikabruk räddar liv. Vi kan fortsätta att käbbla om detta i evighet, medan människor omkring oss stigmatiseras, marginaliseras, lider och dör. Eller så arbetar vi tillsammans för att i grunden förändra det svenska systemet till något mycket bättre.

  Lek med tanken att cannabisbruk avkriminaliserades i Sverige idag. Vore det så avskyvärt? Vad vi lärt från de länder som gått i bräschen med en mer liberal inställning till cannabis (flera av dessa är EU- länder) är att bruket inte ökar nämnvärt, att enorma resurser frigörs hos rättsystemet, kriminalvården och polisen och, viktigast av allt, att ohälsotalen inte ökar. Dessutom skulle vi slå undan benen för den internationella organiserade brottsligheten, som idag tillhandahåller cannabis, och inte minst för de aktörer som idag verkar i lagens gråzon genom handel med spice och andra potentiellt livsfarliga preparat.

  Ansvaret för att minimera lidandet bland brukare, missbrukare, anhöriga och alla medborgare vilar på våra axlar. Att en i sammanhanget namnkunnig professor och författare slänger sig med kvällspressuttryck som ”dödsdroger” förvånar mig mycket. Den som inte ser till vetenskapliga fakta och lär av erfarenheter från andra länder, där man signifikant lyckats minska narkotikarelaterade skador och dödsfall samtidigt som man klarat av att hålla nere konsumtionen, blundar av någon anledning för det uppenbara.

  FREDRIK VON KIESERITZKY

  doktor i organisk kemi, läkemedelskemist, numera vd för forskningsföretaget Arubedo AB

  Annons
  Annons
  X

  Spice

  Foto: WIKIPEDIA Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X