Annons

Det krävs mer än ett utsläppsmål

Publicerad

”Det finns mer mellan himmel och jord än filosofin kan förklara.” Så förklarar Hamlet för Horatio när denne förundras över att ha sett vålnaden. Månne kan samma förklaring användas för den gren av filosofin som kallas nationalekonomi när vissa av dess företrädare förundras över att man kan behöva ha fler än ett mål för att lösa ett problem.

Klimatförändringen är en stor utmaning och måste tacklas genom breda åtgärdsprogram. Oavsett vilken typ av åtgärd vi använder oss av så får det konsekvenser. Det påverkar resursutnyttjandet i ekonomin, försörjningstryggheten, handelsbalansen, sysselsättningen och även förmögenhetsfördelningen.

Annons
Annons
Annons