Annons
X
Annons
X

Det krävs många karikatyrer

ISLAMISMEN | STOPPA RADIKALISERINGEN

I Rinkeby har en 42-årig svensksomalier, redan tidigare granskad av Säpo, ertappats med en karta över Muhammedtecknande konstnären Lars Vilks bostad, enligt Dagens Nyheter.

I Danmark har två tunisier gripits för att säkerhetspolisen PET tror att de planerat mord på Kurt Westergaard, en av tecknarna som ritade karikatyrer av Muhammed i Jyllands-Posten. ”Detta har inget med islam att göra och det ska inte kopplas samman med islam”, sade den danske ledande imamen Abdul Wahid Pedersen om de misstänkta mordplanerna. Det är bra.

Men det är inte så enkelt. De gripna har alla enligt pressen setts som goda muslimer av sin omgivning. Hur kan det komma sig? Man ska inte kunna gå omkring och betraktas som normal om man upplever det som religiös plikt att straffa karikatyrtecknare. De muslimer jag träffar vardagligen struntar helt i vad dansk press trycker eller vad konstnärer i Skåne ritar. De har fullt upp med att jobba och njuta av demokratin som befriat dem från förtrycket i hemländerna.

Annons
X

Tryckfriheten är självklar. Men ändå vidhåller vissa muslimska företrädare att harmlösa skämtteckningar är ett oförlåtligt brott mot gud. Det duger inte. Ska radikaliseringen kunna hindras måste de tillåtande miljöerna bli färre. Det kan bara ske genom att muslimska ledare normaliserar sitt förhållande till det öppna samhället.

Det krävs ansträngningar, och många karikatyrer, för att det ska bli så. Extremisterna får aldrig anses normala.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X