Annons

Det krävs klarspråk om männens våld

Publicerad

”Partnervåld hot mot folkhälsan” är rubriken på de två folkpartisterna Lennart Gabrielssons och Jonas Anderssons artikel på Brännpunkt
19/5. De vill att ”våld i nära relationer” ska bli ett tolfte övergripande mål för folkhälsoarbetet. Samma dag handlar
DN Debatt om att också husdjuren utsätts för våld i dessa sammanhang. Ett skäl för en slagen kvinna att stanna kvar kan vara att hon med rätta fruktar för att hunden annars kommer att misshandlas eller dödas.

Ju fler som uppmärksammar dessa förhållanden desto bättre. Alla förslag till åtgärder måste tas tillvara. Mycket har gjorts under de snart tjugo åren sedan Bengt Westerberg som socialminister var modig nog att tillsätta en kommission som utifrån ett kvinnoperspektiv skulle utreda frågor om våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld. I det arbetet, där jag som straffrättsprofessor deltog som sakkunnig, blev bilden klar av en verklighet som dittills dolts eller förtigits. Många, många kvinnor, i alla samhällsklasser, invandrare och infödda svenska, levde under ständigt hot om misshandel och trakasserier. Dras självkänsla urholkades alltmer, och de kunde ofta inte själva ta sig ur situationen. De som försökte blev inte sällan utsatta för förföljelse, ibland dödade.

Annons
Annons
Annons
Annons