Annons

Det krävs ett tydligt och fast ledarskap på alla nivåer

Jan Hyllander, om att försvarsreformen är underfinansierad men att genomförandet dessutom präglas av okunskap, ovilja och oförmåga.

Under strecket
Publicerad

Regeringskansliet Rosenbad.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

Regeringskansliet Rosenbad.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Regeringskansliet Rosenbad.
Regeringskansliet Rosenbad. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Osäkerheten har ökat i vår omvärld – och Ryssland går sedan länge åt fel håll och uppträder alltmer aggressivt. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Samtidigt är det svenska försvaret svagt och den pågående försvarsreformen riskerar dessutom att avstanna. Kunskapen om försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden måste därför öka i Sverige. Krigsmedvetande och en krigsberedskap behöver komplettera krismedvetande och krisberedskap.

Annons
Annons
Annons