Annons

Det krävs en tredje väg i flyktingpolitiken

Tillåt en mer generös anhöriginvandring när trycket på invandring till vårt land är lågt, och strama upp reglerna när trycket är högt. Det föreslår Tapani Juntunen (M), ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Under strecket
Publicerad

Frihet måste ske under ansvar. Möjligheten och friheten att komma in på svenskt territorium tillfälligt eller permanent måste ske med krav på stort eget ansvar. I Sverige råder två politiska ytterligheter gällande migrationspolitik, antingen av eller på. En politisk linje som är vänsterextrem gällande migration där väldigt få krav finns. Den andra ytterligheten en högerextrem ståndpunkt där migration ska kraftigt begränsas. Det behövs en tredje vägens politik. En moderat linje.

Det finns i huvudsak tre skäl till varför man vill migrera in i ett nytt land. För arbete, för studier eller för fristad. De två förstnämnda skälen är i princip okomplicerade ur en samhällsekonomisk synvinkel, arbete och studier sker under stort eget ansvar. Samhällsbelastningen är låg, och dessa två saker bidrar till vår gemensamma välfärd och ger oss ytterligare möjlighet att få in kompetens in i landet. Den sistnämnda orsaken till migration föranleder större politisk styrning, för att få till stånd rimliga samhällskontrakt, där det egna ansvaret är tydligt.

Annons
Annons
Annons