Annons

Det krävs en lag mot mobbning i arbetslivet

Det finns en lucka i svensk lagstiftning som gör att anställda kan frysas ut, systematiskt mobbas av kollegor, chef eller underställd personal, utan att någon ställs till svars. Det vill vi ändra på. Därför presenterade vi i dag vid ett riksdagsseminarium ett konkret lagförslag mot mobbning/trakasserier som gäller för alla anställda, skriver Annika Strandhäll med flera företrädare för fackförbundet Vision.

Under strecket
Publicerad

I en undersökning från Arbetsmiljöverket 2010 framkom att nästan en tiondel av de anställda på arbetsmarknaden har upplevt sig mobbade under det senaste året. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Visions lagförslag innebär att arbetsgivare får ett tydligare ansvar att ta tag i situationer när någon blir trakasserad på arbetsplatsen. Begreppet trakasserier innefattar fysiskt, verbalt eller annat uppträdande som orsakar någon skada eller obehag och kränker dennes värdighet. Uppträdanden som för omgivningen kan framstå som isolerade och harmlösa kan övergå till att bli trakasserande när de upprepas, och då den som blir utsatt klargör att beteendet är kränkande.

Annons
Annons
Annons