X
Annons
X

Det kostar lite frihet att få flyt i relationen

Genom att leva nära en annan människa en längre tid, upptäcker vi inte bara sidor hos honom eller henne, utan också hos oss själva. I parrelationen måste man våga komma nära och vara "sunt" beroende av varandra. Samtidigt behövs ett visst mått av självständighet. Båda i paret måste kunna sätta gränser kring sig själva och våga uttrycka sina egna behov.

Härlig frihet eller trygg tvåsamhet? I parförhållandet gäller det att hitta en balans mellan de två - vilket inte alltid är så enkelt.
För å enda sidan strävar den romantiska kärleken mot en total sammansmältning. Vi två blir ett. En perfekt förening. För evigt.
Å andra sidan är vi självständiga individer med unika erfarenheter och behov. Går vi helt upp i en annan person, riskerar vi att förlora oss själva.

– Det här är en svår balansgång som nästan alla par brottas med: Hur mycket närhet ska det finnas i relationen och hur mycket avstånd? Ska man anpassa sig och eller gå sin egen väg? Det handlar om två grundläggande mänskliga behov som båda behöver få utrymme, säger Ann-Marie Lundblad, som varit familjerådgivare i många år och numera arbetar med en doktorsavhandling om parrelationer vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X