Det kan löna sig att vänta

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är dessutom viktigt för Sverige att gå in i unionen med rätt anknytningskurs för kronan. Fel kurs kan straffa sig i form av högre inflation eller högre realräntor än i andra EMU-länder med risken att svenska företag "prisas ut" från marknaden.

Det är ett par av de slutsatser som dras av en studie som gjorts av professor Lars Oxelheim och doktor Niclas Andrén vid Lunds universitet och som publiceras i årsboken "Europaperspektiv 2002".
Den 12 mars lägger den statliga utredningen om stabiliseringspolitik i EMU fram sitt försenade betänkande. Redan i måndags presenterades dock en rad expertrapporter som ligger till underlag för utredningen.
Rapporterna kretsar mest kring frågor som rör finanspolitik och lönebildning under ett eventuellt svenskt EMU-medlemskap. Oxelheim och Andrén har däremot tagit mer av ett totalgrepp på makroekonomin och lyft fram en annan fråga, som inte utredningen går in på:

Annons
Annons
Annons