Annons

Det kan finnas väg runt lagstiftarens oförnuft

Mangamålet aktualiserar förhållandet mellan grundläggande fri- och rättigheter, och en trubbig svensk lagstiftning. Möjligen kan HD finna en väg runt lagstiftarens oförnuft, skriver juristen Mårten Schultz.

Under strecket
Publicerad

Onsdag 16 maj. Högsta domstolen håller huvudförhandling i mangamålet. Fallet har redan blivit ökänt. Serieöversättaren Simon Lundström har i underrätterna dömts för barnpornografibrott, efter att ha haft tecknade bilder i sin dator. Vissa av dessa bilder föreställde vad domstolarna ansett vara barn, inblandade i sexuella situationer. Lundström har därför dömts för barnpornografibrott. Trots att bilderna, såvitt man vet, inte återspeglar verkliga övergrepp på verkliga barn.

Bilderna i målet är fantasier. Men den svenska lagstiftaren har varit tydlig. Vissa fantasier är kriminella. Även fiktiva fantasier kan utgöra barnpornografi. Dock bara bilder. Romanen Lolita utgör inte barnpornografibrott. Däremot skulle illustrerade versioner av Lolita kunna utgöra barnpornografi – och det också om illustrationerna saknar en verklig förlaga. Så har lagstiftaren talat. Domstolarna har efterkommit hennes ord.

Annons
Annons
Annons