Annons

Grafik: Coronaläget i Sverige och världen

Illustration: Liv Widell
Illustration: Liv Widell

Coronaviruset har lamslagit världen och lett till hundratusentals dödsfall. Forskare försöker nu förstå viruset och att ta fram medicin och läkemedel.

Här är vad vi vet om det nya coronaviruset.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Läget i Sverige

Sverige har pekats ut som ett av länderna med flest dödsfall kopplat till covid-19 per capita. Under den tidiga sommaren har flera europeiska länder öppnat upp sina gränser igen, men på vissa håll är inte svenskar välkomna.

Sedan juni har myndigheter och politiker i Sverige sagt att vi nu befinner oss i en så kallad senpandemisk fas. Trycket på sjukvården har minskat stadigt i Sverige sedan april. Men Folkhälsomyndigheten anser fortfarande att läget är så allvarligt att nästan alla restriktioner som införts ska finnas kvar.

Antalet nya bekräftade fall i Sverige ligger på fortsatt relativt höga nivåer, men det beror till viss del på att testningen har trappats upp.

Utbredning, covid-19

Annons
Annons

 

De värst drabbade länderna, sorterat på antal dödsfall.
Notera att länderna har olika rutiner vad gäller att testa befolkningen och att det i nuläget inte finns någon tydlig praxis i hur man ska definiera covid-19-relaterade dödsfall. Det kan alltså variera mellan länderna vad datan visar.

Källa: Johns Hopkins

Vad är coronaviruset och hur uppstod det?

Det är ett nytt virus som upptäcktes hos människor i Kina under slutet av 2019. Olika sorters coronavirus har påträffats tidigare, bland annat sars och mers. Det nya coronaviruset kallas sars-cov-2, och den sjukdom som viruset orsakar kallas covid-19.

Både sars och mers var betydligt mer dödliga, men det nya coronaviruset har fått en mycket större spridning.

Det är hittills oklart vad som är källan till det nya coronaviruset, men forskarna tror att viruset kan ha sitt ursprung i fladdermöss, och att det kan ha spridits till människan via ett annat djur. Det beror på att virusets gensekvens är väldigt lik gensekvenser från andra coronavirus som har påträffats hos fladdermöss.

Vad är skillnaden mellan coronaviruset och influensan?

Varje år sprids en ny form av influensa. I Sverige sker spridningen oftast under vintern, eftersom viruset sprids lättare i torr och kall luft. Influensa är enligt Folkhälsomyndigheten en av de vanligaste dödsorsakerna, men det är inte helt lätt att fastställa hur många dödsfall som beror på just influensa.

Annons
Annons

Dödligheten i den vanliga influensan uppskattas till några promille. Precis som för coronaviruset är det främst äldre personer och personer med andra sjukdomar som drabbas värst av influensan. En orsak till att det är svårt att mäta influensans dödlighet är att det ofta är följdverkningar som leder till döden.

Folkhälsomyndigheten har i en studie uppskattat dödligheten i covid-19 i Stockholms län till 0,6 procent. För personer som är 70 år och äldre beräknas dödligheten vara 4,3 procent, och för personer under 70 år tros den vara 0,1 procent.

Hur smittar det?

Förkylning, influensa och covid-19 sprids genom så kallad droppsmitta. Om en smittad person nyser eller hostar så kan droppar med viruset färdas i luften och nå en person i närheten. Men det kan också ske genom närkontakt.

Spridningen sker även genom att partiklarna hamnat på någon yta. Det är oklart hur länge viruset överlever utanför kroppen, men ny forskning på andra coronavirus antyder att det under vissa omständigheter kan handla om flera dagar.

Folkhälsomyndigheten ansåg länge att coronaviruset troligen inte smittar under inkubationstiden. Nu är myndighetens bedömning i stället att viruset ”teoretiskt” kan smitta under inkubationstiden. Folkhälsomyndigheten skriver också att det finns ett fåtal fall där personer utan symtom ska ha smittat andra.

Inkubationstiden beräknas vara 2 till 14 dagar.

Hur skyddar jag mig själv och andra?

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst

20 sekunder. Handsprit kan

vara ett alternativ när du inte

har möjlighet till handtvätt.

Hosta eller nys i armvecket.

Stanna hemma när du är

sjuk och undvik alla sociala

kontakter.

Undvik att röra vid ansiktet

(ögon, näsa och mun) och

undvik nära kontakt med

sjuka människor.

2 m

Avstå från onödiga resor.

Var och en har ett ansvar

för att förhindra spridning.

Håll minst två meters avstånd mellan dig och andra människor.

Undvik sammanhang där

flera personer träffas, som fester, möten, dop eller andra

tillställningar.

Ett sätt att skydda sig mot det nya coronaviruset och andra luftvägsinfektioner är att försöka låta bli att vidröra sitt ansikte med händerna. Det hjälper också att tvätta händerna ofta.

Annons
Annons

Vanliga munskydd är inte tillräckligt täta och hindrar inte spridning av coronaviruset. Men mer rejäla masker, så kallade andningsskydd som används inom sjukvården, hjälper. Sådana rekommenderas dock inte för allmänheten, eftersom det kan vara obehagligt att andas i dem.

Folkhälsomyndigheten har flera rekommendationer, som att undvika onödiga resor i kollektivtrafiken och att hålla avstånd i offentliga sammanhang. Människor över 70 år ska helst undvika så mycket social kontakt som möjligt.

Den 19 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en avrådan om att resa inom Sverige, framför allt till storstadsregionerna. Avrådan hävdes den 13 juni.

UD avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder, men från den 30 juni tas avrådan bort för ett antal länder inom EU.

Efter reklamen visas:
Varför är just tvål så effektivt mot coronaviruset?

Hur ska jag göra om jag misstänker att jag smittats?

De flesta som blivit smittade blir sjuka mellan tre till fem dagar efter kontakt med en sjuk person. Personer med covid-19-liknande symtom uppmanas att stanna hemma, och att vänta i två dagar när de blivit friska innan de återigen träffar andra människor.

Sedan mitten av mars har Folkhälsomyndigheten uppmanat personer med lättare symtom att inte kontakta sjukvården. I juni utvidgades dock testverksamheten, och det är nu möjligt på flera håll i landet att testa sig för pågående infektion, samt att göra ett antikroppstest för att se om man har antikroppar mot viruset.

Om har symtom och plötsligt blir mycket sämre, eller upplever andningsbesvär även när du vilar, ska du genast kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning.

Det går även att ringa informationsnumret 113 13 för att få information om coronaviruset. Myndigheter avråder däremot från att ringa dit eller till 1177 i onödan, på grund av den höga belastningen.

Annons
Annons

Kan barn smittas?

Folkhälsomyndigheten anser att det är liten risk att barn ska sprida smittan vidare i Sverige. Myndigheten grundar detta på att en WHO-studie visat att en väldigt liten del av de smittade i Kina är barn.

Men Folkhälsomyndigheten har aldrig påstått att barn aldrig kan smittas, och inte heller att de aldrig kan föra viruset vidare. Två experter har sagt till SvD att det verkar som att barn inte blir lika sjuka av covid-19 som vuxna, vilket kan innebära att de är mindre smittsamma än andra.

Experterna påpekar dock att det krävs mer forskning innan det helt går att klarlägga vilken roll åldern spelar för dem som blir sjuka.

Vad händer om man blir sjuk?

De flesta som smittas blir inte allvarligt sjuka. Vissa får inga symtom alls, medan andra kan få liknande besvär som vid en influensa. Det handlar då om feber, hosta och andningsbesvär. Dessa symtom går över av sig själva.

Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, som hjärtbesvär och diabetes, kan drabbas desto hårdare. Fetma och högt blodtryck är även riskfaktorer för att bli svårt sjuk. Covidpatienter har även en förhöjd risk att bilda blodproppar.

Finns det vaccin eller läkemedel mot sjukdomen?

Än så länge finns varken vaccin eller specifika läkemedel mot coronaviruset. Forskare över hela världen arbetar nu med att ta fram vaccin mot sjukdomen, bland annat vid Karolinska institutet.

Sedan en tid tillbaka genomförs det kliniska tester med vaccin på människor i USA och Kina. Men det är långt kvar tills att vaccin kan användas i stor skala. Det måste först testas efter biverkningar och studier måste göras på större populationer.

Optimistiska bedömare tror att det kan vara färdigt inom ett år, men enligt Läkemedelsverkets vaccinexpert Charlotta Bergquist dröjer det troligtvis längre än så.

Samtidigt pågår studier med antivirala medel för att dämpa covid-19. Läkemedlet remdesivir testas på patienter i flera länder, däribland Sverige, och preliminära, icke-granskade resultat har varit positiva, även om läkemedlet hittills inte visat sig kunna minska dödligheten. Vissa hoppas även på malariamedlet klorokin, men hittills har studier haft blandade resultat.

Efter reklamen visas:
Hur fungerar ett vaccin?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons