Perfect Guide

Det här är yrkeskåren som trivs bäst på jobbet

Att vara egenföretagare är ofta förknippat med hårt arbete, mycket ansvar och en viss osäkerhet. Men i en brittisk undersökning har man kommit fram till att denna yrkesgrupp är mest nöjda med sitt arbetsliv.

Annons

I studien, som publicerades i tidskriften Work, Employment and Society, undersökte man data från 5 000 arbetare inom olika yrkesområden i Storbritannien, USA, Australien och Nya Zeeland. Forskarna kunde då dra slutsatsen att egenföretagare i högre grad känner sig mer belåtna med sin professionella insats.

– De har möjlighet att lansera nya idéer, uttrycka sina åsikter, ta sig an olika roller och tävla med andra personer och företag. De får verkligen använda sig av sin expertis och därför spelar det ingen roll att det krävs långa arbetsdagar, säger forskaren och professorn Peter Warr från University of Sheffield.

Studiens medförfattare Ilke Inceoglu, från University of Exeter, tillägger att när egenföretagare når framgång beror det nästan helt och hållet på deras egen arbetsinsats – vilket talar för att de är mer engagerade i sitt jobb.

Till Toppen