Annons

Det här är Socialdemokraternas arv

Utanförskap har blivit ett politiskt modeord, både till höger och till vänster. Men vad betyder det? Riksrevisionen har i rapporten
Utanförskap och sysselsättningspolitik (2008) kritiserat alliansregeringen för att inte tillräckligt tydligt ha definierat vad utanförskap är för något, trots att det begreppet står i centrum för den borgerliga arbetslinjen.

Under strecket
Publicerad

Någon som har gjort ett försök att konkretisera utanförskapet är sociologen Miia Bask vid Helsingfors universitetet. I en studie från 2009 undersöker hon hur utanförskapet har utvecklats i Sverige mellan åren 1979 och 2003.

Personer som drabbats av utanförskap lider, enligt studien, av minst två av följande ”välfärdsproblem”: kronisk arbetslöshet, ekonomiska problem, hälsoproblem som skapar känslor av utsatthet eller otrygghet, upplevelser av våld eller hot om våld, för trångt boende, brist på sociala relationer och vänner utanför familjen.

Annons
Annons
Annons