Annons
X
Annons
X

”Det här är en bidragspolitik”

I alliansens valmanifest höjs lånedelen av studiemedlen med 500 kronor, medan bidragsdelen förblir oförändrad.

– Det har större påverkan på de offentliga finanserna när man ökar bidragsdelen, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Inte heller högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) är imponerad.

– Men de rödgröna har en omfattande politik för bidragssatsningar medan vi är mer inriktade på arbetslinjen. Man bör komma ihåg att högskolestuderande i de flesta fall får mer högavlönade jobb, påpekar han.

Reinfeldt menar att det är svårt att jämföra de två förslagen eftersom helheten ännu inte är presenterad.

– Men det är intressant att socialdemokraterna nu också skiljer mellan skarpa förslag och reformambitioner. När jag gjorde det sade Mona Sahlin att det var dåligt och fluffigt och att alla förslag skulle vara skarpa, säger han och undrar varför hon ändrat uppfattning på en vecka.

Annons
X

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) är inte heller imponerad av de rödgrönas förslag.

– Jag tycker att de har alldeles för låga ambitioner när det gäller kunskap och kvalitet i den svenska högskolan, säger han.

Krantz säger att alliansregeringen har en reformambition under nästa mandatperiod att höja kvaliteten i högskolan genom att tillföra pengar motsvarande 1,3 miljarder kronor.

Pengarna ska börja tillföras högskolan från 2012. En miljard kommer från en ny satsning när den så kallade studentpengen, den ersättning per student som går ut till högskolorna, höjs och 300 miljoner kronor kommer från det nya kvalitetssystem som införs successivt under nästa mandatperiod.

– Det som de rödgröna förbinder sig att satsa är ungefär hälften av den summan och det tycker jag visar på att vi har olika ambitioner när det gäller kvalitet och kunskap i högskolan, säger Tobias Krantz.

Han är inte heller imponerad när det gäller oppositionens höjning av studiemedlen.

– Det som de rödgröna säger är att de faktiskt ska genomföra är en höjning av studiemedlen med 100 kronor nästa år, alliansen har sagt att vi ska höja studiemedlen med 500 kronor från och med nästa år.

Att regeringen vill höja lånedelen och de rödgröna bidragsdelen spelar inte så stor roll, anser han.

– Jag tror att de allra flesta studenter tycker att det viktigaste är hur mycket mer pengar man har i plånboken varje månad, inte den exakta fördelningen mellan bidrag och lån.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X