Annons

Det handlar om att underlätta vardagen

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel på Brännpunkt
24/4 skriver Jens Petersen, ordförande Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm, att ”Vaf-förslaget” är en typisk kvinnofälla som undergräver arbetet för ett jämställt samhälle. Enligt Petersen riskerar förslaget att förstärka normen om att kvinnor är det kön som ”ska sköta familjen och göra sysslorna i hemmet”. Vi vill gärna bemöta detta påstående.

Moderaterna har på kort tid gjort stora framsteg på jämställdhetsområdet. Fler kvinnor startar företag, kvinnors arbetsinkomst ökar och de arbetade timmarna blir fler. Jämställdheten ökar även inom hemmen. Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att kvinnor och män i allt större utsträckning delar på hushållsarbetet. Det innebär emellertid inte att vi kan slå oss till ro. Politikutvecklingen på området måste fortsätta.

Annons
Annons
Annons