Annons

Det handlar för mycket om jordbruk

Spritfesten | För mycket etanol i tankarna EU-kommissionens energiplan presenterades i går. Sverige lyfts fram som ett föredöme när det gäller biobränsle. Trevligt. Men tyvärr är det inte uppenbart att andra länder borde försöka efterlikna vårt exempel i alla stycken.

Under strecket
Publicerad

Göran Perssons oljekommission landade i att Sverige ska genomföra ”en storsatsning för att ur råvaror från skog och åker producera bioenergi som kraftfullt kan hjälpa till att ersätta fossila bränslen i industrin respektive för uppvärmning, el och transportändamål”. Kanske var slutsatsen given på förhand, med tanke på kommissionens sammansättning. Bland de åtta ledamöterna fanns två tunga representanter för lantbruksnäringen, samt en utredare med uppdrag att undersöka hur jordbrukets bidrag till energiförsörjningen kan ökas.

Kritiska röster har inte saknats. Redan i oljekommissionens slutrapport fanns en bilaga med ett expertutlåtande som framhöll behovet av en strategi för att undvika att produktionen av bioenergi blir ”ett mycket
stort naturvårdsproblem”. Professor Christian Azar, en av kommissionens ledamöter, skickade med ett särskilt yttrande. Han noterade att kommissionens mål för inhemsk framställning av den första generationens biodriv- medel förutsätter att halva landets åkerareal tas i anspråk. Azar tog också avstånd från idén att den svenska näringen måste skyddas mot konkurrens från importerad etanol med hjälp av tullmurar.

Annons
Annons
Annons