Annons

Andreas Åberg:Det goda berättandet betalar sig

Berättarkonsten kan öppna våra ögon och hjälpa oss förstå världen. På senare år har Corporate storytelling blivit en vedertagen marknadsföringsmetod. Men är företagens historier trovärdiga säljargument eller moraliskt tvivelaktig propaganda?

Under strecket
Publicerad

Det må gälla litteratur, film ­eller konst. För några decennier sedan började det på många olika håll talas om att berättandet har spelat ut sin roll, med hänvisning till att ett entydigt kronologiskt förlopp inte speglar den rastlösa samtida människans villkor. Tankegången artikulerades tydligast av Jean-François Lyotard i boken ”La condition postmoderne” (1979), där han hävdade att stora berättelser saknar trovärdighet och med nödvändighet bör misstros som urkunder för att förstå männi­skan av i dag.

Författare med ambitionen att skapa storstilade totalromaner med universella utsagor om människans vara är i dag i minoritet. Som Lyotard konstaterade är den samtida människans förståelsehorisont en helt annan än den som rådde när Tolstoj skrev ”Krig och fred”. Men på senare tid har det ändå dykt upp en rad stora berättare, verksamma på andra sätt än vad Lyotard föreställde sig. Flera författare och filmare har vitaliserat berättarkonsten genom att förfina dess beståndsdelar, för att berättandet bättre ska gestalta och spegla den samtida människan. Vem har sagt att en berättelses struktur inte är föränderlig? Berättandet har kommit tillbaka.

Annons
Annons
Annons