Annons

Det går trots allt inte så bra

Under strecket
Publicerad

Det har inte saknats prognoser om hur bra det skulle kunna gå för Sverige. Vårt land tycks ha lysande framtidsutsikter. Nu senast har en OECD-rapport visat att Sverige har bättre förutsättningar för tillväxt än euroländerna. Bland det som anses tala till vår fördel är konkurrensen på el- och telemarknaderna, samt att mängden konkurrenshämmande statliga subventioner till olika näringar är lägre än i euroländerna. Finansminister Bosse Ringholm är förtjust: ”Det är ett kvitto på många års enträget reformarbete och ett tecken på att den nordiska välfärdsmodellen ligger långt framme när det gäller förutsättningar för tillväxt.” Visst är det lite pikant att finansministern är så glad över det reformarbete med liberala förtecken som den socialdemokratiska vänsterflygeln alltid har motsatt sig, och som vi främst kan tacka den senaste borgerliga regeringen för? Det finns många saker som talar till Sveriges fördel. Men trots allt som är bra har det ändå gått ganska dåligt. Så sent som förra veckan rapporterade Konjunkturinstitutet att läget i tillverkningsindustrin har försämrats under andra kvartalet i år. Företagen hade räknat med ökad orderingång, men i stället har efterfrågan minskat från såväl hemma- som exportmarknaden. Dessutom har produktionstillväxten stagnerat och sysselsättningen har fortsatt att minska. Visst är det märkligt, med tanke på hur bra det borde gå för Sverige om man tror på Bosse Ringholm och andra optimister? Den dystra sanningen är att många år av ihärdigt reformarbete väntar om vi vill förverkliga Sveriges potential. En anslutning till EMU:s tredje steg kan ge tillväxten en knuff i rätt riktning, men det kommer att krävas mycket mer än så. Lite draghjälp är aldrig fel, men det krävs också inhemska reformer för att säkra framtidens välfärd. Regeringen har på senare tid ägnat stort intresse åt frågan om någon sorts buffert som skulle kunna användas för att parera påfrestningar inom EMU. Det vore bättre att utarbeta en strategi för avreglering och skattesänkningar, för att skapa ett gynnsammare klimat för företagande.

Att sänka skatten kräver förstås att regeringen vågar göra en del politiska prioriteringar som förmodligen inte faller kravmaskinen LO i smaken. Kanske är det för mycket begärt av en socialdemokratisk regering. Men nog borde vi ha rätt att åtminstone förvänta oss de regelförenklingar som faktiskt har utlovats vid upprepade tillfällen i snart tio års tid? Som det heter på näringsdepartementets hemsida: ”Regeringens mål för regelförenklingsarbetet är att tydligt minska regelverkens administrativa börda för små företag.” Det är en utmärkt ambition. Men vi väntar fortfarande på att den ska omsättas i handling.

Annons
Annons
Annons