Annons
X
Annons
X

”Det går inte att rösta på ungdomsförbundens låtsaspolitik”

Grön Ungdom ägnar sig inte åt låtsaspolitik. Vi driver samma politik som vårt moderparti Miljöpartiet. Vi försöker inte locka unga väljare med ett specialutformat ungdomspaket, som låter bra under valrörelsen men inte har någon förankring i moderpartiets politik.

GRÖN UNGDOMS SPRÅKRÖR MARIA FERM SKRIVER ATT DET EGNA FÖRBUNDET ÄR DET ENDA SOM HAR EN ASYLPOLITIK I LINJE MED SITT PARTIS.

Tre av de fyra regeringspartiernas ungdomsförbund är för en helt fri invandring till Sverige. Moderata Ungdomsförbundet, Liberala Ungdomsförbundet och Centerpartiets Ungdomsförbund anser alla att gränserna ska öppnas för alla som vill in.

Detta är naturligtvis bra. Vi gröna har en vision om en värld där människors rätt att röra sig fritt väger tyngre än staters rätt att stänga människor ute. Ju fler som tycker som vi desto bättre.

Problemet är att det inte går att rösta på ungdomsförbundens låtsaspolitik. En röst på Moderaterna, Folkpartiet eller Centern är inte alls en röst på en mer human asylpolitik. Tvärtom – det är en röst på hårdare tag mot de människor som flytt till Sverige från tortyr och krig.

Annons
X

Sedan 90-talet har den svenska migrationspolitiken blivit allt tuffare. Det är svårare att få stanna, det är svårare att få visum och det är svårare att få återförenas med sina nära och kära.

Sverige sågs tidigare som ett föregångsland när det gäller internationell solidaritet. Numera är vi istället världsledande på att utvisa människor till länder där de senare torteras. Vi har blivit prickade flest gånger för att ha brutit mot FN:s tortyrkonvention.

FN:s människorättsråd kritiserar de ökade hatbrotten, den ökade antisemitismen och islamofobin, diskrimineringen och rasismen i Sverige.

Den nuvarande regeringen har gjort asylpolitiken ännu hårdare. Man har minskat resurserna till antidiskriminering, men ökat resurserna till utvisningar och avvisningar. Sveriges migrationsminister Tobias Billström har jämfört gömda flyktingar med mördare och bett Migrationsverket bygga flyktingläger för ensamkommande barn i krigsdrabbade länder som Somalia och Afghanistan. Apatiska barn utvisas fortfarande.

Självklart kan de borgerliga ungdomsförbunden inte lastas för detta. Men deras tal om fri invandring och öppna gränser ekar ihåligt när deras moderpartier samtidigt driver en politik i rakt motsatt riktning.

Hur länge kan Liberala Ungdomsförbundet propagera för en humanare asylpolitik och samtidigt uppmana folk att rösta folkpartiet, som de senaste åren byggt en stor del av sin image på att misstänkliggöra människor muslimer?

Folkpartiet vill ”bekämpa missbruk av gästfriheten” och anser att ”toleransen har gränser”. Nyamko Sabuni, folkpartistisk integrationsminister, vill förbjuda andra språk än svenska på invandrartäta skolor, straffa invandrare som inte deltar i svenskundervisningen trots att 90 procent deltar, förbjuda slöja för tjejer under 15 år.

Folkpartiets dramatiska omsvängning från human frihetlig socialliberalism till ”hårda tag-populism” har också givit utslag i opinionen. Folkpartiets väljare är betydligt mindre toleranta mot invandrares religionsutövning idag än de var för 17 år sedan. Alla andra riksdagspartiers väljare har blivit mer toleranta.

Grön Ungdom ägnar sig inte åt låtsaspolitik. Vi driver samma politik som vårt moderparti Miljöpartiet. Vi försöker inte locka unga väljare med ett specialutformat ungdomspaket, som låter bra under valrörelsen men inte har någon förankring i moderpartiets politik.

Det betyder inte att vi avstår från att påverka vårt moderparti. Tack vare förslag från Grön Ungdom kommer miljöpartiet under valrörelsen driva kravet på en amnesti för papperslösa som lever gömda i Sverige.

Vi gröna ska aldrig tumma på principerna om alla människors lika värde och rätt. Vi ska alltid stå upp för den som flyr från krig eller tortyr. Fler måste få stanna i Sverige. Flyktingmottagandet måste förbättras genom höjda dagersättningar och en hyresersättning för dem som väljer eget boende.

Det är inte värdigt att sätta oskyldiga människor i fängelset. Förvaren måste förpassas till historien.

Sverige måste ta tag i problemen med diskriminering och rasism, och öka stödet till diskrimineringsbyråer och antirasistiska organisationer. Bostadsbrist är ett bostadspolitiskt problem, inte ett flyktingproblem, och problem med fattigdom får inte maskeras till ett invandrarproblem.

En röst på Miljöpartiet är en röst på en mer human migrationspolitik. På riktigt. Grön Ungdom kommer agera för att Miljöpartiet i en kommande regering får igenom en mer human asylpolitik och se till att partiet inte glömmer bort gröna grundvärderingar. Men vi kommer aldrig att ägna oss åt låtsaspolitik.

MARIA FERM

Språkrör Grön Ungdom

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X