Annons
X
Annons
X

Det går inte att räkna bort Gaza

Israelisk marktrupp har gjort viss reträtt från norra Gaza inför Condoleezza Rices stundande besök. Men striderna fortsätter. Utsikterna till fred är efter de blodiga dagarna ännu mer avlägsna än tidigare.

PERSPEKTIV | FREDSPROCESSEN I MELLANÖSTERN

Israels tidigare premiärminister Yitzhak Rabin lär ha sagt, innan han undertecknade Osloavtalet 1993, att han önskade att Gaza skulle försvinna i havet. Sådant önsketänkande har många ägnat sig åt.

Men Gaza kommer inte att försvinna ut i Medelhavet; Israel kommer inte att upphöra att existera, som islamisterna önskar, och Hamas kommer inte att kunna upprätta en islamisk stat i hela det historiska Palestina, från Medelhavet till Jordanfloden.

Fredsprocessen i Annapolis har dock bedrivits som om Gaza inte fanns. Men det är tydligt ­efter de senaste blodiga dagarna att fred i Mellanöstern inte kan uppnås om inte Hamas är med på den.

Annons
X

Bojkottpolitiken, som även EU har deltagit i, har inte fungerat som tänkt. Fatahs fotfolk i Gaza, som jag mötte där i slutet av ­januari, förklarade att området är förlorat för president Abbas.

Pragmatikerna i Hamas talade om en lösning ”inom 1967 års gränser”, men de är isolerade av världen och har blivit förlorat terräng på hemmaplan.

Världens bojkott av Hamas har istället drivit rörelsen i armarna på Iran. De mest hårdföra har stärkts.

När palestinierna räknar sina döda efter de senaste dagarna – minst 115, varav över 50 sägs vara civila och många är barn, medan en civil israel och två soldater har dödats – är det inte bara Hamas som talar om en israelisk ”förintelse” mot dem. Även president Mahmoud Abbas har använt det ordet.

Hamas växte fram i början av 1980-talet när den israeliska ­ockupationsmakten släppte fram pengar till Muslimska brödraskapet i Gaza medan man slog ned på allt som luktade PLO. Men det skulle snart visa sig att islamisterna var en långt farligare fiende för Israel än PLO.

Många har frågat sig varför inte Sharon använde avvecklingen av bosättningarna i Gaza 2005 till att stärka president Abbas, den man som Israels ledare ser som en partner för fred.

Men Israels uttåg från Gaza 2005 blev en ensidig aktion, något president Abbas inte kunde dra fördel av. I Gaza tror många att Sharons plan var att tvinga Egypten att ta över ansvaret för Gaza samtidigt som han såg muren på den ockuperade Västbanken som Israels framtida gräns i öster.

Resultatet i Gaza blev att området, ett av världens mest tätt­bebyggda där det stora flertalet är flyktingar, serverades på ett fat till ”den islamiska motstånds­rörelsen” Hamas.

Valet 2006, där de palestinska islamisterna gick ut som segrare, blev en bekräftelse på det.

Hamas har efter de senaste ­dagarnas strider utropat sig till segrare – påminnande om Hizbollahs ­segerrop efter Libanonkriget 2006 – när israelisk marktrupp igår började dra sig till­baka ur norra Gaza inför Condoleezza Rices resa till Mellanöstern.

Men striderna är inte slut. Israels premiärminister Ehud Olmert sade igår att ”vi fortfarande ­befinner oss i en stridssituation”.

USA manar till återhållsamhet, EU kritiserar Israel för oproportionerligt användande av våld och fördömer Hamas fortsatta ­raketeld mot israeliska civila.

Men hur människor tänker i Gaza vet inte många utomstående på grund av blockaden och bojkottpolitiken. Ytterst få tillåts passera gränsbarriären in i Gaza.

Det slående intrycket av mötet med vanliga människor i Gaza är att många känner sig ledarlösa: de tror inte på president Abbas ledarförmåga, men de är samtidigt skakade över Hamas blodiga maktövertagande i juni och trötta på raketelden mot civila israeler, vilken bara leder till att deras eget elände ökar.

Det finns israeliska säkerhetsanalytiker som anser att Israel måste säga ja till Hamas erbjudande om vapenvila, men samtidigt se till att Gazas gräns mot Egypten täpps till (via tunnlar från Sinai för Hamas in vapen). Pragmatikernas motto är att ”om vi inte har en partner för fred i Gaza så måste vi bygga upp en” – underförstått tala med Hamas.

Men pragmatiker på båda sidor har det svårt i dessa dagar.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X