Op ed

Det finska skolexemplet

Under strecket
Publicerad
Annons

I åratal har Sverige sneglat mot Finland där man starkt betonar vikten av ämnes- och andra kunskaper, allmänbildning, ordning. Där lärarna är auktoriteter utan att vara auktoritära. De lysande finländska skolresultaten får delegationer från många länder att göra studiebesök för att få en bild av hur man i det lilla landet med sina korta terminer, inte så långa skoldagar och avsaknad av nationella prov kan nå så goda studieresultat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons