Aktieanalys

Peter Benson: Det finns många bra sparbanker men Swedbank tar priset

Swedbank presterar högst avkastning på kapitalet trots att man har mest av den varan i ladorna. Det imponerar. Kostnaderna pekar nedåt och blir det kris kommer många drabbas värre. I en hygglig omvärld skulle vi inte heller utesluta en vinsttillväxt som motiverar en högre värdering än dagens. Under tiden skadar det inte med 6 procent i utdelning.

Grafiken nedan visar att av de nordiska storbankerna så är det Swedbank (dagskurs 209 kronor 29/8) och norska DNB som sticker ut från mängden. DNB värderas lägst mot eget kapital (vägräta skalan) men har också klart lägst förväntad avkastning på kapitalet (lodräta skalan). Cirklarnas storlek är proportionell mot bankernas finansiella styrka och även här ligger DNB (tillsammans med Danske Bank) lägst med cirka 16 procents kärnprimärkapitalrelation (bankernas sätt att mäta soliditet).

I andra ändan hittar vi Swedbank som är klassens ljus i alla tre dimensioner som åskådliggörs i grafiken. Trots branschens fetaste kapitalsits (25 procent) uppvisar Swedbank den högsta avkastningen på samma kapital. Börsen uppskattar detta och värderar aktien högst, till cirka 2 gånger bokvärdet.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X