Annons

”Det finns lösningar på socialtjänstens kris”

Socialminister Lena Hallengren.
Socialminister Lena Hallengren. Foto: Christine Olsson/TT

Om man vill komma till rätta med problemen inom socialtjänsten måste man söka andra utvägar än att bara skjuta till mer resurser, skriver juristen Carl-Gustaf Tryblom.

Under strecket
Publicerad

Det verkar vara en vedertagen uppfattning att socialtjänsten i dag inte klarar av alla sina uppgifter. De ekonomiska medel som kan ges till socialtjänsten för att exempelvis anställa fler medarbetare (som för övrigt är svåra att hitta) är emellertid begränsade. Det går kanske att effektivisera arbetet för socialarbetarna genom att till exempel se över deras telefontider och förbättra det administrativa stödet. En verklig lösning bör dock bygga på att man börjar om från början och funderar på bland annat vad socialtjänsten ska arbeta med.

Socialtjänsten har ett ansvar för många olika frågor. En uppgift som ganska nyligen lades på socialtjänsten är att förebygga spelmissbruk. Spelmissbruk är givetvis ett problem men bör det verkligen vara socialtjänstens uppgift att förebygga missbruket? Vet någon hur det förebyggande arbetet bör bedrivas? Kanske är det en uppgift som borde ligga på spelbolagen och Spelinspektionen i stället för på socialtjänsten. En större fråga rör ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen. Det är socialtjänsten som har ansvaret för den gruppen. Detta innebär att de ärendena förenklat uttryckt ska handläggas enligt samma bestämmelser som gäller för barn som lever i destruktiva miljöer. De ensamkommande barnens behov är i flertalet fall inte kopplade till missbruk eller andra sociala problem. Uppgiften borde därför kunna skötas på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt utanför socialtjänsten. Då skulle socialtjänsten få större utrymme för att inrikta sitt arbete på de ensamkommande barn som verkligen behöver insatser enligt den sociala barnlagstiftningen.

Annons
Annons
Annons