Annons

Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt

Om skattepengar används för att stödja en förening som Fairtrade framför andra föreningar krävs väldigt goda skäl. Det offentligas uppgift är att vara rättvist, neutralt och transparent mot medborgarna. Annars blir resultatet att skattepengar slösas bort när politiken försöker köpa sig rent samvete. Det skriver Lydiah Wålsten, Timbro.

Under strecket
Publicerad

Den 14 maj arrangeras World Fair Trade Day, Rättvisemärktdagen. Just nu pågår förberedelserna för att genomslaget ska bli så stort som möjligt runt om i Sverige. Det är naturligtvis glädjande att Fairtrade Sverige arbetar intensivt för att visa att handel är ett effektivt medel för att få bättre livsvillkor i fattigare delar av världen. Det är den fria handeln som har gjort att miljoner människor har blivit rika och gått från att vara bönder under brännande sol, till att bli tjänstemän på luftkonditionerade kontor.

Men det är viktigt att en organisation som gör anspråk på gemensamma skattepengar, och på att få förtur när offentlig sektor upphandlar, granskas. Om skattebetalare ska betala mer för att en viss produkt lever upp till vissa etiska ramar, är det rimligt att det finns konsekvensstudier som visar vad detta leder till.

Annons
Annons
Annons