Annons

Det finns andra alternativ, Malmström

Ungefär samtidigt som EPs olyckliga skriftliga deklaration Smile 29, med krav på att datalagringsdirektivet ska utökas till att omfatta våra internetsökningar, fick fler än hälften av ledamöternas underskrift och därmed formell kraft, fick kommissionär Cecilia Malmström ett brev från över 100 europeiska organisationer som kräver att direktivet ska rivas upp.

Under strecket
Publicerad

Malmström säger till SvD att hon inte har som ambition att gå Europaparlamentet till mötes vad gäller kravet på att utöka direktivet. Gott så. Men Malmström säger även att det inte är realistiskt för Kommissionen att föreslå att direktivet ska rivas upp efter som medlemsstaterna vill ha direktivet. Det är en sanning med modifikation.

Malmström hoppar också över ett viktigt steg i processen. Det finns mycket som tyder på att direktivet inte är förenligt med den europeiska konventionen om skyddet för de mänskliga rättigheterna (EKMR). I ett rättsfall från december 2008 konstaterade exempelvis europadomstolen att en lag som gav brittiska myndigheter rätt att laga personlig data (bland annat DNA) för personer som inte var dömda för något brott, stred mot artikel 8 EKMR om rätten till privatliv och skydd för sin kommunikation. Centerpartiet och Piratpartiet har därför för några veckor sedan ställt en skriftlig fråga till Kommissionen om hur prövningen av direktivet mot EKMR har sett ut.

Annons
Annons
Annons