Annons

Det finns alla skäl att inte glömma lidandet

Under strecket
Publicerad

Inte heller Jonas Gardell anser att en officiell ursäkt för hur regering och myndigheter handskades med hiv-epidemin är vare sig motiverad eller önskvärd (
Brännpunkt 1/1). Därmed är vi helt överens i den fråga som mitt inlägg gällde (
29/12).

Att Gardell, förutom det rent litterära gjort en viktig epidemihistorisk insats med verket ”Torka aldrig tårar utan handskar” vill jag understryka. En insidesskildring av hur epidemin gestaltade sig för en manlig homosexuell vars erfarenheter är allmängiltiga så vitt jag jag kan bedöma är viktig som historiskt dokument men också förebyggande inför kommande epidemier – för sådana får vi, var så säker.

Annons
Annons
Annons