Annons
X
Annons
X

Det finns alla skäl att inte glömma lidandet

SLUTREPLIK | HIVSMITTAN

Min förhoppning är nu att Gardells skildringar skall få dagens manliga homosexuella att ta lärdom.
Sven Britton

Inte heller Jonas Gardell anser att en officiell ursäkt för hur regering och myndigheter handskades med hiv-epidemin är vare sig motiverad eller önskvärd (
Brännpunkt 1/1). Därmed är vi helt överens i den fråga som mitt inlägg gällde (
29/12).

Att Gardell, förutom det rent litterära gjort en viktig epidemihistorisk insats med verket ”Torka aldrig tårar utan handskar” vill jag understryka. En insidesskildring av hur epidemin gestaltade sig för en manlig homosexuell vars erfarenheter är allmängiltiga så vitt jag jag kan bedöma är viktig som historiskt dokument men också förebyggande inför kommande epidemier – för sådana får vi, var så säker.

Annons
X

Vi kommer aldrig att få liknande skildringar från de unga, ofta afrikanska kvinnor som lurats hit för prostitution och gått ner i missbruk, blivit infekterade och sedan blev inlåsta åratals i Gula Villan. Eller de blödarsjuka som förutom sin grundsjukdom fick ytterligare ett dödligt lidande genom att behandlas med ofullständigt renade koagulationsfaktorer. Men redan att ha ett uttömmande vittnesmål från ett håll skall förhoppningvis hjälpa mot liknande fördomar vid nästa tillfälle även om epidemihistorien hittills talar emot att människan tar lärdom i de här sammanhangen.

Kunskap är bra men immuniserar inte fullgott mot allehanda vanföreställningar. Det blev klart nu under hiv-epidemin där även vi läkare på många håll trots bättre kunskaper än allmänheten bar på och i flera fall uttryckte groteska förslag som isolering på öar, tatueringar för att identifiera de smittade (jämför Nazitysklands märkning av judarna) etc.

Min förhoppning är nu att Gardells skildringar skall få dagens manliga homosexuella att ta lärdom. Hiv-infektion bland dessa ökar dessvärre idag från en redan hög nivå trots att det genom relativt enkla åtgärder som att inte ha oskyddat sex och begränsa antalet partners går att så gott som helt eliminera både risken att infekteras och att infektera andra. Här tror jag inte bara de fakta Gardell levererar i ”Aldrig torka tårar utan handskar” utan kanske framför allt hans litterära gåva att med sin text engagera även unga människor kommer att ha betydelse.

SVEN BRITTON

professor i infektionssjukdomar, riksdagsledamot (S)

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X