Annons

Det finns akuta problem på högskolan

Mats Alvesson ger
på Brännpunkt 21/11 hårda rallarsvingar mot svensk högre utbildning. Det är till viss del en överdriven retorik men han pekar på akuta problem inom sektorn, skriver universitetskansler Lars Haikola i en replik. Studenternas tid måste användas bättre.

Publicerad

Det sammelsurium som Mats Alvesson menar präglar svensk högskola är en följd av den massutbildning som sedan 1960-talet sköljt över hela världen. I Sverige genomför 43 procent av en årskull högskoleutbildning – lite högre än OECD-genomsnittet men långt ifrån de andelar på 60–70 procent som Finland, USA och Sydkorea kan ståta med. Men Sverige skiljer sig från många länder genom att inkludera väldigt mycket i vad man kallar ”högskoleutbildning”.

Med högskolereformen 1977 blev stora yrkesutbildningar som till exempel vård- och lärarutbildningar inkluderade i det akademiska samhället. Min mening är att det alltid är bra med utbildning. Ju mer utbildning – desto bättre för individ och samhälle. Men Sverige behöver nu en översyn av organiseringen av eftergymnasial utbildning. En del av dagens breda utbud kanske ska ges i andra former som till exempel yrkeshögskola. Det bör också ges större möjligheter för lärosätena att profilera sin verksamhet mot olika typer av utbildning.

Annons
Annons
Annons