Annons

Det fanns ett liv före Las

Under strecket
Publicerad

Nej, Lagen om anställningsskydd är inte jämngammal med Västgötalagen och en omistlig del av svensk kulturhistoria.

Las är ett resultat av det genompolitiserade 1970- talet och har förgiftat relationen mellan arbetsgivare och fack under hela sin existens. Även före lagen krävdes sakliga skäl för uppsägning, och i de fåtal fall där parterna inte blev överens gick ärendet vidare till en skiljenämnd. Det fungerade utmärkt. Nämnden hanterade bara ett fåtal ärenden varje år.

Annons
Annons
Annons