Annons

Bo Gustavsson:Det existentiella mörkret som enda kompass

Den moderna människan känner en vilsenhet och upplever att en tro på Gud är absurd. I detta är vi alla mystiker menar Vladimir Lossky, som i sin bok ”Ljus av ljus” utvecklar östkyrkans närmast zenbuddhistiska idé om gnosis genom icke-vetande.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den ryske teologen
Vladimir Lossky (1903–1958) ägnade sitt liv åt att sprida kunskap om ortodox spiritualitet i väst. Under många år bodde han i Paris där han blev en levande länk mellan östlig och västlig kristendom. Han tillhörde den ryska intelligentian av författare, teologer och filosofer som 1922 skickades i exil av kommunistregimen eftersom de inte platsade i den ideala Sovjetstaten. Dit räknades bland andra Nikolaj Berdjajev, Sergej Bulgakov och Semjon Frank. De bildade en koloni av emigranter i Paris som på 1920-talet grundade den teologiska högskolan Institut Saint-Serge, vars rektor Lossky var under en period. Moder Ryssland räddades undan Sovjetstatens repression av intelligentian i Paris.

Kanske var det just den traumatiska upplevelsen att tvingas i exil av en brutal och ateistisk regim som fick Lossky att försöka återupptäcka kristendomens inre kärna. Speciellt chockad blev han av skenrättegången mot metropoliten av Sankt Petersburg, vilket ledde till dennes arkebusering. Lossky kom att intressera sig för Västerlandets medeltida mystiker, i synnerhet Mäster Eckhart, och den östliga kyrkans fäder. Nu presenteras Vladimir Losskys teologi på svenska med boken
Ljus av ljus. Teologiska texter (Artos förlag 336 s) i översättning av Gerardus. Den består av 19 essäer fördelade på lika många kapitel som täcker de flesta av Losskys intresseområden, alltifrån kristologi och de gudomliga namnen till treenighetsmystik.

Annons
Annons
Annons