Stefan Amirell:Det evigt föränderliga Europa

Konstruktionen Europa har allt sedan man först började definiera dess gränser varit föremål för debatt. Otaliga försök har gjorts och görs för att uttrycka vad som är och inte är europeiskt, och vår tids vånda inför EU:s utvidning ter sig som en naturlig historisk följd.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag tar Frankrike över som ordförandeland i EU, ett land som hör till de mest negativa till en ytterligare utvidgning av unionen. Frågan om var Europas östgräns ska dras är dock inte på något sätt ny. Alltsedan antiken har olika uppfattningar hävdats med hänvisning till såväl geografiska som kulturella, religiösa och historiska argument.

Själva ursprunget till begreppet Europa är omstritt men kan troligen härledas till det assyriska riket som dominerade stora delar av östra Medelhavsområdet och Mellanöstern från omkring 2000 till 612 f Kr. Enligt denna tolkning kommer namnet Europa ursprungligen av assyriskans ereb som betyder ”solnedgångens land”, liksom açu (Asien) betecknar ”soluppgångens land”. Precis som latinets oriens (därav Orienten), ”den uppåtgående solens land” och occidens, ”den nedåtgående solens land” betecknade i så fall Europa och Asien från början egentligen inte världsdelar utan mer obestämda landområden belägna i östlig respektive västlig riktning sett utifrån betraktarens position.

Annons
Annons
Annons