Annons

Jayne Svenungsson:Det enhetliga Europa har aldrig funnits

Återupptäckta dokument och nyare forskning visar att de medeltida katarerna inte fick sina idéer från utomeuropeiska kulturer. Strävan efter att främmandegöra katarerna var ett led i kyrkans försök att konstruera en enhetskultur som aldrig existerat.

Under strecket
Publicerad

En inte oväsentlig nyckel till ­Nicolas Sarkozys framgångar i vårens franska presidentval var som bekant hans Europapolitik. Inför den EU-skeptiske medelfransmannen inskärpte Sarkozy betryggande att han ville se ett Europa med tydliga gränser, väl rotat i kärnländernas politiska och kulturella arv. Fokus låg dock i mindre utsträckning på vari detta arv består och desto mer på vari det inte består: Mindre Asien, Orienten och (om än outtalat av Sarkozy själv så en bered­villigt dragen slutsats av många franska väljare) islam.

I ett avseende är Sarkozys retorik inte särskilt anmärkningsvärd. Den påminner blott om ett konstaterande som många historiker gjort genom tiderna: att Europa som idé, som en kulturellt och religiöst ­definierad geopolitisk enhet, blir till och existerar enbart i kraft av sin avgränsning mot ett tänkt icke-Europa. Av detta skäl är det först på 1000-talet som man kan tala om Europa i egentlig mening. Det nya som äger rum vid denna tid är att man från centralt kyrkligt och politiskt håll stramar upp den kristna europeiska identiteten just ­genom att skärpa de ideologiska avgränsningarna gentemot det som uppfattas som främmande i förhållande till denna identitet: judar, saracener och inte minst de vid denna tid snabbt växande kättarrörelserna.

Annons
Annons
Annons