Annons

Det enda vi vill är att politiker lämnar oss ifred

Under strecket
Publicerad

Ibrahim Baylan menar att högskolan ska bli mer jämställd (
Brännpunkt 7/11). Det är vi alla överens om, men vi tror inte Ibrahim Baylan förstår den verklighet vi kvinnliga forskare möter. Det finns bland många politiker en okunnighet om akademins villkor. Tyvärr även hos tidigare skolministrar.

För det första skriver Baylan att antalet kvinnliga professorer endast ökat med mindre än en procentenhet per år mellan 1995 och 2011. Detta stämmer, men verkligheten går att beskriva på andra sätt. Som att antalet kvinnliga professorer långt mer än fördubblats sedan år 2000, eller att var tredje nyanställd professor sedan 2001 varit kvinna. Den sista siffran gäller generellt, men även inom traditionellt mansdominerade tekniska ämnen. Vi är inte oroliga att väljas bort.

Annons
Annons
Annons