Annons

Det enda vi lär av historien är att vi inget lär

Under strecket
Publicerad

ör 31 år sedan förlorade personalen på oljeriggen Sedco 135-F vid oljekällan Ixtoc-1 i den Mexikanska golfen kontroll över trycket i borrledningen, vilket ledde till att olja ohejdat strömmade upp till ytan. I normala fall ska särskilda säkerhetsventiler blockera flödet i sådana situationer, men säkerhetsmekanismen fungerade inte och när oljan nådde pumpmotorerna på oljeriggen antändes den och riggen kollapsade med historiens dittills största oljeutsläpp som följd.

I april i år fick oljebolaget BP problem med trycket i borrledningen på oljeriggen Deepwater Horizon och stora mängder metangas strömmade upp till ytan som antändes och exploderade. Säkerhetsventilerna fungerade inte den här gången heller.

Annons
Annons
Annons