Annons

Det digitala livet är inte mindre verkligt

Under strecket
Publicerad

I boken ”De vetenskapliga revolutionernas struktur” (1962) citerade Thomas Kuhn fysikern Max Planck. Planck konstaterade sorgset att vetenskaperna endast kunde ta radikala steg framåt när en hel generation forskare hade dött och därmed kunde lämna plats för nya perspektiv. Invanda sätt att tänka kring hur världen är sammansatt och hur man kan nå kunskap om den har alltså en inneboende tröghet som kan skapa frustration när världen förändras fortare än generationerna dör av. Den senaste tidens debatt kring FRA-lagen präglas av en sådan dimension, åtminstone när det gäller hur vi värderar internet som en politisk kraft och som en del av vår vardag.

Boken ”Nån där? Texter om framtidens kommunikation” (red. Karolina Ramqvist, Premiss förlag, 190s) innehåller 16 korta essäer om vilken roll nya medier kommer att spela i framtiden. Utgångspunkten skulle kanske göra Planck aningen mindre sorgsen eftersom den tar avstamp i just hur den ”digitala världen” är minst lika viktig för en ny generation användare som den ”fysiska”. Jag tror att vi måste vara ännu mer radikala och riva ned denna distinktion en gång för alla så att diskussionen om internet inte längre handlar om vår kommunikation, utan snarare om våra liv – vår verklighet. Först då kan vi ta debatterna om internetövervakning, integritet och kommunikation på det allvar som de förtjänar.

Annons
Annons
Annons