Annons

Det börjar likna en Bill of Rights

Publicerad

Man behöver inte ha dåligt samvete om man missade nyheten om Högsta domstolens prejudicerande dom i mål T 2955-08 i förra veckan. Den dränktes i rapporteringen från Almedalen.

Men det är ett viktigt avgörande. När HD konstaterade att ”[…] en kommun även utan särskilt lagstöd kan åläggas skyldighet att betala skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som kommunen svarar för i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen” tog skyddet för våra grundläggande fri- och rättigheter ett kliv framåt.

Annons
Annons
Annons
Annons