Annons

Det bör kosta att plugga på universitet

Under helgens riksårsmöte för Moderata studenter antogs för första gången någonsin ett förslag om att tillåta studieavgifter för utbildning på universitets- och högskolenivå. Avgiften ska enligt förslaget kunna uppgå till 50 000 kronor per termin och bekostas i slutändan av eleven själv. Genom att förbättra kvaliteten på landets universitet och högskolor ökar dina chanser att nå dit du vill, skriver Benjamin Dousa och Axel Strandborg, Moderata studenter.

Under strecket
Publicerad

Sverige står inför en rad utmaningar kopplade till den högre utbildningen. Många studenter läser program som inte leder till jobb. Det tar lång tid för studenter att plocka ut sin examen. Resurserna per student har minskat under decennier vilket har bidragit till sämre kvalitet, färre undervisningstimmar och sjunkande kunskapsnivåer. En del av lösningen på problemen borde vara att ge svenska lärosäten möjligheten att ta betalt för utbildningarna de erbjuder.

Om studenten själv får stå för en del av utbildningskostnaden framgår med all önskvärd tydlighet att högskolestudier är en stor och betydelsefull investering i framtiden. Det gör att studenten får skäl att i högre grad tänka igenom sitt studieval och motivet att ställa kvalitetskrav på undervisningen stärks. Med en sådan ordning skulle programmen och kurserna som håller hög kvalitet och leder till jobb bli de stora vinnarna.

Annons
Annons
Annons